Katedra Bioróżnorodności Leśnej

Kierownikiem Katedry Bioróżnorodności Leśnej jest prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk.

Katedra Bioróżnorodności Leśnej została utworzona 1 IX 2019 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Bioróżnorodności Leśnej powołanego w 2014 roku na skutek konwersji Instytutu Bioróżnorodności Leśnej utworzonego w 2012 roku w następstwie połączenia wcześniej istniejących jednostek: Zakładu Zoologii i Łowiectwa, Zakładu Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody oraz Zakładu Filozofii Przyrody i Kultury Wsi.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 50 52
wles[a]urk.edu.ol
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK