Projekty zrealizowane

2019:

Zamieranie drzew a pielęgnacja zieleni - wpływ kontrastujących procesów na bioróżnorodność terenów miejskich - PRELUDIUM 16 - Kierownik projektu - mgr inż. Arkadiusz Fröhlich, Nr projektu: 22018/31/N/NZ9/03067. Termin zakończenia projektu: 2022 r.

 

2018:

Rola wybranych cech środowiska w kształtowaniu populacji sów Strigiformes i dzięciołów Picidae zasiedlających tereny zurbanizowane. - ETIUDA 6 - Kierownik projektu - mgr inż. Arkadiusz Fröhlich, Nr projektu: 2018/28/T/NZ8/00393. Termin zakończenia projektu: 2019 r. 

 

2017:

Procesy demograficzne w populacjach świerka z naturalnych lasów regla górnego Karpat Zachodnich objętych gradacjami kornika drukarza - PRELUDIUM 12 - Kierownik projektu - mgr inż. Michał Adamus, Nr projektu: 2016/23/N/NZ9/01589. Termin zakończenia projektu: 2022 r.  

 

2016:

Strategie życiowe roślin oraz różnorodność funkcjonalna lasów łęgowych w gradientach środowiskowych dolin rzecznych - FUGA 5 - Kierownik projektu - dr Remigiusz Pielech, Nr projektu: 2016/20/S/NZ8/00428. Termin zakończenia projektu: 2019 r.  

2013:

Mechanizmy i tempo spontanicznej regeneracji zbiorowisk leśnych po zaburzeniach wywołanych przez wiatr   - OPUS 4 - Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk, Nr projektu: 2012/07/B/NZ8/01908. Termin zakończenia projektu: 2017 r.      

 

2011:

Dynamika mszarów otwartych torfowisk wysokich i sosnowego boru bagiennego na tle prowadzonych odwodnień powierzchniowych - PRELUDIUM 1 - Kierownik projektu - mgr inż. Joanna Nowakowska, Nr projektu: 2011/01/N/NZ9/04502. Termin zakończenia projektu: 2013 r. 

Ekspansja gatunków drzew obcego pochodzenia w lasach południowej Polski - OPUS 1 - Kierownik projektu - dr inż. Anna Gazda, Nr projektu: 2011/01/B/ST10/07615. Termin zakończenia projektu: 2012 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK