Kierunki badań

W Katedrze Bioróżnorodności Leśnej prowadzone są badania z zakresu:

  • ekologii lasu,
  • struktury i dynamiki lasów naturalnych,
  • roli zaburzeń naturalnych w ekosystemach leśnych,
  • ekologii i biologii rzadkich gatunków roślin (badania populacyjne),
  • zmian klimatu i ich wpływu na zasięgi głównych gatunków drzew,
  • bioróżnorodności lasów strefy umiarkowanej,
  • ekologii inwazji gatunków obcych,
  • dendroekologii,
  • łowiectwa,
  • ekologii zwierząt.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK