prowadzone kursy

W Katedrze prowadzone są różne kursy. Dokładny opis wraz z Sylabusami przedmiotów znajdują się w USOS:

Kursy koordynowane przez prof. dr hab. Jerzego Szwagrzyka: USOS koordynator przedmiotów Jerzy Szwagrzyk;

Kursy koordynowane przez dr hab. inż. Jana Bodziarczyka, prof. UR: USOS koordynator Jan Bodziarczyk;

Kursy koordynowane przez dr hab. inż. Michała Ciacha, prof. UR: USOS koordynator Michał Ciach;

Kursy koordynowane przez dr hab. inż. Annę Gazdę, prof. UR: USOS koordynator Anna Gazda;

Kursy prowadzone przez dr hab. inż. Janusza Szewczyka, prof. UR: USOS prowadzący Janusz Szewczyk;

Kursy koordynowane przez dr hab. inż. Marka Wajdzika: USOS koordynator Marek Wajdzik

Kursy koordynowane przez dr inż. Magdalenę Frączek: USOS koordynator Magdalena Frączek;

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK